Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Policy) και Πολιτική Cookies του ιστοτόπου https://physikcal.gr

A. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με λίγα λόγια

Με την παρούσα πολιτική της η ατομική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο «PHYSIKCAL THERAPY» (στο εξής η «εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας»), η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Καρόλου Ντηλ 20, Τ.Κ. 54623), σας ενημερώνει σχετικά με τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας σύμφωνα με το νόμο ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία αυτή συλλέγει όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο της εταιρείας (στο εξής «ιστότοπος»). Η παρούσα Πολιτική περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας είναι σύμφωνη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία. Η παρούσα πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης οι οποίοι ενσωματώνονται δι’ αναφοράς.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπο αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και φυλάσσονται σε αρχείο με ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, παρέχετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και συμφωνείτε ότι η χρήση τους γίνεται με δική σας ευθύνη. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα.

Για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

B. Εφαρμοστέο δίκαιο

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, Ν. 4624/2019 και Ν. 3471/2006.

Γ. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

1. Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και η επεξεργασία τους

Ο όρος «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ή «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων (όχι εταιρειών) όπως το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός επισκέπτη του ιστοτόπου (στο εξής «προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα»).

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων.

2. Τα δεδομένα που συλλέγουμε και ο τρόπος επεξεργασίας τους

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε μέσα από τη μεταξύ μας επικοινωνία (μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φόρμας επικοινωνίας ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου/μέσου).
 • Στοιχεία επισκεψιμότητας του ιστοτόπου μας.
 • Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας (περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies μπορείτε να βρείτε παρακάτω).
 • Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης καθώς και τον κωδικό χώρας και τηλεφώνου όπου βρίσκεται ο υπολογιστής σας.

Η προστασία των χρηστών του ιστοτόπου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους όρους της παρούσας καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο ιστότοπος αυτός συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:

Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων

Στον ιστότοπό μας μέσω του Google Analytics (GA) χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγονται για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο τον χρησιμοποιούν και για να δούμε την πορεία τους μέσα σε αυτόν. Παρόλο που το GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση, η συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Το GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Στην περίπτωση που επιλέγετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ούτε θα μεταβιβαστεί ή υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων.

3. Νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστοτόπου στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη συναίνεση του ίδιου του χρήστη. Κατ’ εξαίρεση και κατά περίπτωση άλλες νομιμοποιητικές βάσεις μπορεί να είναι η εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης και η επιδίωξη εννόμων συμφερόντων μας ως υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα ενημερωθείτε με κάθε πρόσφορο μέσο πριν από την επεξεργασία των δεδομένων σας για το ειδικό έννομο συμφέρον που την δικαιολογεί.

4. Αποδέκτες των Δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρείας, το οποίο δεσμεύεται με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις και πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. Επιπλέον, ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου. Δεν στέλνουμε τα δεδομένα σας εκτός Ελλάδος. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας.

5. Ασφάλεια και Διαγραφή των δεδομένων

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η διαδικασία επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Όλη η διαδικτυακή κίνηση μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer). Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου μέρους εκτελούντος επεξεργασία για λογαριασμό μας στα υποκείμενα των δεδομένων και στις αρμόδιες αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή έχουν κλαπεί.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. Τρίτα μέρη που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν επιλεγεί προσεκτικά με γνώμονα τη συμμόρφωσή τους στο εφαρμοστέο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων.

Τα δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies διαγράφονται σύμφωνα με την παρούσα πολιτική και την πολιτική Cookies.

6. Τα δικαιώματα σας

Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • δικαίωμα ενημέρωσης/πρόσβασης
 • δικαίωμα διόρθωσης
 • δικαίωμα λήψης αντιγράφου
 • δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης
 • δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)
 • δικαίωμα στη φορητότητα
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
 • δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr)

Για την άσκηση όλων αυτών των δικαιωμάτων μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση info@physikcal.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο +306978190126.

Το αίτημα, με το οποίο ασκείτε τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας, πρέπει να ικανοποιηθεί από την εταιρεία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την αποστολή του.

Δ. Πολιτική cookies

Τι είναι το cookie;

Ο όρος «cookie» προσδιορίζει ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (π.χ. σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία του χρήστη τους.

Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής σας και περιέχει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του πεδίου από όπου προήλθε το cookie, τη «διάρκεια ζωής» του cookie καθώς και μία τιμή.

Στον ιστότοπο https://physikcal.gr χρησιμοποιείται η τεχνολογία cookies, όπως και στα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, αλλά δεν συλλέγεται οιαδήποτε προσωπική πληροφορία των επισκεπτών.

Cookies της Google Analytics

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το στατιστικό εργαλείο Google Analytics που προσφέρεται από την εταιρεία Google. Το Google Analytics χρησιμοποιεί επίσης cookies για να συντάσσει αναφορές για τη διαδικτυακή δραστηριότητα και τις προτιμήσεις των χρηστών του ιστότοπου. Η Google μπορεί να μεταφέρει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους στην περίπτωση που είναι νομικά υποχρεωμένη. Με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την Google με τον τρόπο και για τους λόγους που περιγράφονται πιο πάνω.

Ε. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής

Αυτή η Πολιτική μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο ή τις εξελίξεις στις καλές πρακτικές σχετικά με την προστασία δεδομένων. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους χρήστες του ιστοτόπου μας για τις αλλαγές αυτές. Για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές στην παρούσα πολιτική. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου https://physikcal.gr συνεπάγεται την αποδοχή των νέων όρων της Πολιτικής.

Τελευταία Ενημέρωση: Νοέμβριος 2021